Нүүр хуудас Мон Eng Рус Чухал холбоосууд
 
Information for: · Оюутан
· Багш
· Элсэхийг хүсэгчид
· Төгсөгчид
· Бизнесийн зөвлөгөө, сургалтын төв
· Ажлын байр
 
 
  СЭЗДС -> Хөтөлбөрүүд -> Бизнесийн эдийн засаг  

ЭДИЙН ЗАСАГ


“Эдийн засаг”-аар мэргэшүүлэх эдийн засгийн бакалаврын боловсролын агуулга нь эдийн засгийн макро түвшинд төр, олон улсын байгууллагуудад олон улс болон улс орон, салбарын хэмжээний мэдээлэл боловсруулах, дүгнэлт гаргах, прогноз, төлөвлөлт хийх, микро түвшинд аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны үр ашгийг тооцох, эрсдэлийг тодорхойлох, бууруулах арга замыг тогтоох, зах зээлийн шинжилгээ хийх, төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудад судлаачаар ажиллах, их дээд сургуулиудад экономикс, эконометрикийн чиглэлээр чиглэлээр багшлах мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.


ХӨТӨЛБӨРҮҮД


Хөтөлбөр
Хөтөлбөрүүд: Суралцах хугацаа Судлах кредит
Өдрийн /үндсэн/ 4 жил 132 кредит
Магистрын 1.5 жил 42 кредит

АЛСЫН ХАРАА

Экономиксийн сургалт, эдийн засгийн судалгаа, шинжилгээний бүс нутагтаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүлэх төвүүдийн нэг болох


Эрхэм зорилго

Эдийн засаг, бизнес, санхүүгийн шийдвэр гаргалтын олон талт асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийж, оновчтой шийдвэрдэдэг онолын өргөн мэдлэг, аналитик шинжилгээний чадвар, дадал эзэмшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх


МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Эдийн засгийн статистик
 • Эконометрик
 • Эдийн засгийн динамик шинжилгээний арга
 • Орчин үеийн макроэкономиксийн түүх
 • Хөгжлийн экономикс
 • Шийдвэрийн экономикс
 • Институцийн экономикс
 • Хөдөлмөрийн экономикс
 • Төсөл, төслийн үнэлгээ
 • Шийдвэр гаргалтын тоон шинжилгээ
 • Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн экономикс
 • Эрсдэлийн менежмент ба санхүүгийн эконометрик
 • Олон улсын экономикс
 • Өсөлтийн экономикс
 • Мөнгөний экономикс
 • Монголын эдийн засгийн шинжилгээ
 • Бүс нутгийн экономикс
 • Бизнесийн мөчлөгийн онол

ОЛГОХ МЭДЛЭГ

 • Макро болон микроэкономиксийн дунд түвшингийн мэдлэг, экономиксийн салбар болох хөгжил, өсөлт, мөнгө, институц, хөдөлмөр, олон улс, байгаль орчин, нөөцийн экономиксийн үндсэн ухагдахуун, ойлголтууд
 • Математик, статистик, эконометрик, динамик шинжилгээний хичээлүүдийн хүрээнд судалсан ойлголт, ухагдахуунаа ашиглан таамаглал шалгаж, дүгнэлт гаргах, дүрслэн үзүүлэх тоон болон чанарын шинжилгээний арга, аргачлалууд
 • Нягтлан бодох бүртгэл, банк, санхүүгийн үндэс, санхүүгийн болон зардал, удирдлагын бүртгэл, санхүү, бизнесийн удирдлага, хөрөнгө оруулалтын онолын суурь мэдлэг

ОЛГОХ ЧАДВАР

 • Асуудлыг тодорхойлж, шийдвэрлэх шинэ санаа гаргах, шалтгаан, үр дагаварын холбоо хамаарлыг зураглах, боломжит хувилбаруудыг сонгож, илэрхийлэн харуулах
 • Эдийн засгийн макро болон микро түвшингийн аливаа асуудлуудаар эрдмийн болон бодлогын судалгаа, шинжилгээ хийж, оновчтой шийдэхэд ашигладаг чадвартай болох
 • Таамаглал дэвшүүлэн, харьцуулсан судалгаа, шинжилгээ хийж, үйл явцыг загварчлах, баримт бичиг боловсруулах
 • Тоон болон чанарын шинж тэмдгүүдээр тодорхойлогдох мэдээллүүдийг статистикийн аргуудын тусламжтай шинжлэн, ерөнхий хууль зүй тогтлыг илрүүлэх, дүгнэлт гаргах
 • Мэргэжлийн болон бусад шаардлагатай программ хангамж, техникийг ашиглах ахисан түвшингийн чадвар

ОЮУТНЫ ГАРГАСАН АМЖИЛТ

 • Тус хөтөлбөрийн оюутнууд Голомт банкны нэрэмжит оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын хоёр удаагийн тэргүүн байр, МЗХ, Залуу удирдагч сангаас жил бүр зохион байгуулдаг “Эврика” багш, оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын гурван удаагийн тэргүүн байр, Монгол Банкнаас их, дээд сургуулиудын дунд зарладаг эдийн засгийн мэтгэлцээний тэргүүн болон дэд байр, Моннис группийн нэрэмжит “Бид маркетер” төслийн уралдааны тэргүүн байр тус тус эзлэв.

АЖЛЫН БАЙР, АЛБАН ТУШААЛ

 • Олон чиглэлийн эдийг засагч
 • Бодлогын судлаач
 • Даатгалын актуарчин
 • Эрсдэлийн шинжээч
 • Эдийн засгийн багш
 • Эрдэм шинжилгээний ажилтан
 • Яамны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 • Санхүүгийн зөвлөх

СЭЗИС-ийг СОНГОХ ШАЛТГААН

 • Монголдоо эдийн засгийн чиглэлээр сургалт явуулдаг тэргүүлэгч сургуулиудын нэг
 • Монгол улсаас анх удаа олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эдийн засгийн бакалаврын хөтөлбөр
 • Эдийн засагчдын гаргасан бодлого, шийдвэр нь сая сая хүмүүсийн хувь заяанд нөлөөлж байдгаараа гайхамшигтай
 • Эдийн засагч болох өөр нэг шалтгаан нь та улс төрийн популист амлалт, ард түмний нэрийг барьж, өнгөлөн далдалсан үйлдлүүдэд нь хууртахгүй байх
 • Монгол улсын сангийн болон мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын тэргүүлэх хүний нөөц болдог
 • Бодит практикт тулгамдсан цөм асуудлуудыг олж, даацтай шинжилгээ хийсний үндсэн дээр ончтой шийддэг мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмшинэ

ХОЛБОО БАРИХ:

В байрны 5 давхар, 501 тоот

 

Санхүү эдийн засгийн их сургуульБоловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам


Монголын бизнесийн зөвлөл


Бид олон нийтийн сүлжээнд


IFE facebook    IFE twitter    IFE youtube13381 Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5
Ш/х: Улаанбаатар-49 Утас: 976-11-458378