Бакалаврын үндсэн болон олон улсын хөтөлбөрт 2021-2022 хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх журам батлагдлаа

2021/05/03