СЭЗИС-ийн Бакалаврын зэрэг олгох орой, бямба гараг, ухаалаг цахим эчнээ хөтөлбөрт 2021-2022 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх журам батлагдлаа.

2021/06/29