Нүүр хуудас Мон Eng Рус Чухал холбоосууд
 
Information for: · Оюутан
· Багш
· Элсэхийг хүсэгчид
· Төгсөгчид
· Бизнесийн зөвлөгөө, сургалтын төв
· Ажлын байр
 
 
  СЭЗДС -> Бидний тухай-> Тоон мэдээлэл  

Тоон мэдээлэл


АНГИ ДЭВШИЛТИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ /2016-2018 ОН/


СЭЗИС-ийн өдрийн хөтөлбөрийн Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдийн хувь дах анги дэвшилтийн хувь хэмжээг сүүлийн 2 жилээр шинэчлэн дараах графикаар харуулав.
Тайлбар: Дээрх үзүүлэлтэнд анги, мэргэжил сольсон, нэмэгдсэн (гаднаас шилжиж ирсэн, улирлын болон жилийн чөлөөнөөс үргэлжлүүлэн суралцаж байгаа г.м) , шилжилт хөдөлгөөн тус тус орсон болно.


Эх сурвалж: СЭЗИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн тайлангаас авав.

Төгсөлтийн хувь хэмжээ


СЭЗИС-ийн өдрийн хөтөлбөрийн Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдийн хувь дах төгсөлтийн хувь хэмжээг сүүлийн 2 жилээр шинэчлэн дараах графикаар харуулав.
Тайлбар: Хугацаандаа төгссөн хувь хэмжээгд элсэж орсоноос хойш 4-5 жилд багтан төгсөж буй оюутнуудын тоон үзүүлэлтийг


Эх сурвалж: СЭЗИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн тайлангаас авав.

Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн хувь


СЭЗИС-ийн өдрийн хөтөлбөрийн Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдийн хувь дах төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн хувь хэмжээг сүүлийн 3 жилээр дараах зурагт харуулав.
Тайлбар: Дээрх судалгаанд 2013 оны төгсөгчдийн 89%, 2014 оны төгсөгчдийн 80%, 2015 оны төгсөгчдийн 92% нь тус тус оролцсон болно.


Эх сурвалж: Бакалаврын өдрийн хөтөлбөр болон СЭЗИС-ийн Оюутан Хөгжлийн төвийн судалгаанаас

Гарц үр дүнгийн үнэлгээ


1. Онлайн стратегийн тоглооом /Strategy simulation game/

Тус үнэлгээ нь GLO-BUS software Inc. байгууллагын бүтээгдэхүүн дээр оюутнуудын мэдлэг чадварыг симиляцийн аргаар хөгжүүлэх, бататгах зорилготой.

Зорилтот түвшин. Нийт 50-60 улс орны 3000-4000 орчим багууд оролцоход эхний 100-н байранд багтах
Үзүүлэлт 2013-2014 2014-2015
I хагас жил II хагас жил I хагас жил II хагас жил
Багуудын тоо 1 0 8 8
Давтамж 2 0 32 12

Нэг долоо хоногын туршид оролцож буй бүх багуудын хувьд Overall Score, EPS, ROE, Stock Price гэсэн 4 үзүүлэлтээр шилдэг 100 компани шалгаруулж, эрэмбэлдэг учир давтамж гэсэн үзүүлэлтэнд багуудын тоо давтагдаж болно. Багуудын тоо нь давтагдаагүй шалгарсан багуудын тоо болно.


  Үр дүнг сүүлийн гурван жилээр авч үзвэл:
 1. 2013-2014 хичээлийн жилийн 1-р улиралд нэг баг ТОР 100 д багтсан байна.
 2. 2013-2014 хичээлийн жилийн 2-р улиралд оролцсон багуудаас ТОР 100 д ороогүй.
 3. 2014-2015 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд оролцсон багуудаас 8-н баг ТОР 100 д багтсан байна.
 4. 2014-2015 оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд оролцсон багуудаас 8-н баг ТОР 100 д багтаж чадсан байна.

2. “Peregrine” тестийн үр дүн.

Зорилтот түвшин. СЭЗДС болон Агрегат: АНУ-с гаднах сургуулийн үр дүнгийн зөрүү 4%-иас бага байх. Төгсөх үеийн шалгалтын үнэлгээ элсэн орох үед өгсөн шалгалтын үнэлгээний зөрүү 10%-иас дээш байх  Үр дүнг сүүлийн гурван жилээр харуулбал:
 1. 2012-2013 оны хичээлийн жилд бизнесийн санхүү хичээлээр СЭЗИС-ийн оюутнуудын үнэлгээ 9.2%-ийн өсөлттэй байсан бол 2013-2014 оны хичээлийн жилд өмнөх хичээлийн жилийн үзүүлэлтийг хадгалсан байна. Харин 2014-2015 хичээлийн жилд 2.6% -иар үнэлгээ буурсан нь зөвхөн төгсөн гарах үеийн үнэлгээгээр тооцсонтой холбоотой байх талтай.
 2. 2013-2014 оны хичээлийн жилд АНУ-аас гадна програмуудын агрегат бүлэгүүдээс 11.2%, монгол агрегат бүлгээс 13.7%-иар тус тус өндөр байна. Харин СЭЗИС-ийн оюутнуудын бизнесийн санхүү хичээлийн үнэлгээ 2014-2015 оны хичээлийн жилд АНУ-аас гадна програмуудын агрегат бүлгээс 8,8%, монгол агрегат бүлгээс 10,3%-иар тус тус өндөр байна. Эндээс харахад зорилтот түвшин хангагдсан болох нь харагдаж байна.
 3. Төгсөх үеийн оюутны үнэлгээг харахад 2013-2014 оны хичээлийн жилээс 2014-2015 онд 2.6%-иар буурсан байна. Энэ нь зорилтот түвшинг хангасан үзүүлэлт байна.

3. Их дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулагдсан мэргэжлийн уралдаан тэмцээнд оролцсон байдал. /Санхүү Менежментийн Тэнхим/

Санхүү менежментийн улсын олимпиад нь нийтдээ улсын 10-гаруй их дээд сургуулиудын 20 гаруй баг оролцдог улсын чанартай тэмцээн.


Үр дүнг сүүлийн 3-н жилээр харуулбал:

Амжилт/он 2012-2013 оны хичээлийн жил 2013-2014 оны хичээлийн жил 2014-2015 оны хичээлийн жил
Багийн дүнгээр 1, 2-р байр 1, 2-р байр 1-р байр
Хувийн дүнгээр 2, 3-р байр 1, 2-р байр 1, 2-р байр
 

Санхүү эдийн засгийн их сургуульБоловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам


Монголын бизнесийн зөвлөл


Бид олон нийтийн сүлжээнд


IFE facebook    IFE twitter    IFE youtube13381 Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5
Ш/х: Улаанбаатар-49 Утас: 976-11-458378