Бизнесийн удирдлага

Хөтөлбөр Хугацаа Нийт кредит
Бизнес болон Эдийн засгийн бакалаврын зэрэгтэй элсэгчид 1.5 жил 64 кредит
Бакалаврын зэрэгтэй элсэгчид 2.5 жил 94 кредит

Хөтөлбөрийн зорилго

Бакалаврын зэрэг олгох орой, эчнээ хөтөлбөрийн зорилго нь бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах орчин үеийн системтэй мэдлэг, чадварыг хэрэглэгчдийн оршин суугаа газраас үл хамааран цаг зав, боломжид тулгуурлан хөгжүүлэх сургалтыг зохион байгуулахад оршино.

Та их, дээд сургууль, коллеж, техникумыг

бакалаврын зэрэгтэй,
мэргэжлийн дунд боловсролтой төгссөн,
их, дээд сургуулийн төгсөх курст
амжилттай суралцаж байгаа бол дараах хэлбэрүүдээр суралцаж болно. Үүнд:
  • ОРОЙ
  • ЭЧНЭЭ:
    Бямба гаргийн эчнээ
    Ухаалаг Цахим эчнээ
    Уламжлалт эчнээ
    Орон нутгийн эчнээ

Байгууллагын захиалгат сургалт

Тухайлсан салбар болон байгууллагын эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан төслийн удирдлага, судалгаа шинжилгээний орчин үеийн арга хандлага, стратегийн удирдлагаар мэргэшүүлэх бакалаврын зэрэг олгох захиалгат сургалтыг санал болгож байна. Хичээллэх өдөр, цаг, суралцах хугацаа, сургалтын хэлбэрийг уян хатан зохион байгуулах боломжтой бөгөөд сургалтад хамрагдах хүний тоо 20-оос доошгүй байх шаардлагатай.

Оройн сургалт

Жил бүр 9-р сарын ажлын эхний өдрөөс эхлэн 7 хоногийн ажлын 3 өдөр (Даваа, Мягмар, Лхагва гарагт) 16:00-21:10 цагт 8 долоо хоног хичээллэх танхимын сургалтын 4 модуль, 4 долоо хоног үргэлжлэх өвөл, зуны ухаалаг цахим сургалтын 2 модуль сургалтаас бүрдэнэ. Танхимын сургалтаар модуль бүр 9 кредит, цахим сургалтаар 3-6 кредитийн хичээл судална.

Бямба гаргийн сургалт

Жил бүр 9-р сарын эхний бямба гаргаас эхлэн бямба гараг бүр 8:00-18:10 цагт хичээллэх, тус бүр 8 долоо хоног үргэлжлэх танхимын сургалтын 4 модуль, 4 долоо хоног үргэлжлэх өвөл, зуны ухаалаг цахим сургалтын 2 модуль сургалтаас бүрдэнэ. Танхимын сургалтаар модуль бүр 9 кредит, цахим сургалтаар 3-6 кредитийн хичээл судална.

Ухаалаг цахим эчнээ сургалт

Ухаалаг цахим эчнээ сургалт нь тус бүр 8 долоо хоног үргэлжлэх 5 модуль цахим сургалтаас бүрдэх бөгөөд модуль бүр 6 кредит, хичээлийн жилд нийт 30 кредитийн хичээл судална. Энэ сургалтын онцлог нь мэдээллийн дэвшилтэт технологиор хичээллэх цахим анги, цахим сургалтын талбар, цахим хэлэлцүүлэг, цахим лекц, семинар бүхий ухаалаг сургалт юм.

Уламжлалт эчнээ сургалт

Жил бүрийн 4 болон 10 сард ажлын 5 өдөр 9:00-18:00 цагийн хооронд танхимын сургалтаар хичээллэнэ. Өвөл болон зуны улиралд тус бүр 3-6 кредит цагийн хичээлийг ухаалаг цахим хэлбэрээр судална.

Орон нутгийн эчнээ сургалт

Аймаг орон нутгийн удирдлага болон иргэдийн хүсэлтээр тухайн орон нутагт эчнээ сургалтын салбар нээгдэх бөгөөд хичээл эхэлсэн сарыг 1-р улирал гэж тооцох ба дараагийн улирал нь 6 сараас багагүй хугацааны дараа байна.

Түгээмэл асуултууд:

Элсэн орохдоо шалгалт өгдөг үү?
Бүх элсэгч түвшин тогтоох шалгалтад орно. Шалгалтын зорилго нь таны эзэмшсэн өмнөх мэргэжил, боловсрол нь санхүү, бизнесийн мэргэжлийн хичээлийг судлахад шаардагдах ерөнхий суурь, мэдлэг чадварыг олгосон эсэхийг тодорхойлох, үүнтэй холбоотой ямар хичээлийн агуулгыг нэмэлтээр судлах хэрэгцээ, шаардлага байгаа талаар зөвлөн туслахад оршино.

Суралцах хугацаа?
Та бакалаврын зэрэгтэй бол 1,5-2 жил, мэргэжлийн дунд болон төгсөх курсийн оюутан бол 2-3 жилийн хугацаанд суралцаж төгсөх боломжтой.

Сургалтын зохион байгуулалт, элсэлт, бүртгэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:

ept@ufe.edu.mn
70150261
admission.ufe.edu.mn