Эрдмээрээ баян чинээлэг амьдрах боломжийг оюутандаа олгох явдал бол СЭЗИС-ийн эрхэм зорилго мөн
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:
©2019, Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль