Докторын хөтөлбөрийн элсэлт

Бүрдүүлэх баримт бичиг
Докторантурт элсэх хүмүүс дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
 • Иргэний үнэмлэх (хуулбар)
 • Бакалаврын болон магистрын дипломын баталгаажуулсан хуулбар /эхтэй нь тулгаж үзнэ/
 • Докторын хөтөлбөрт элсэх хүсэлт (загварын дагуу)
 • Анкет буюу CV (олон улсын стандартаар загварын дагуу)
 • Мэргэжлийн болон хувийн чадварыг үнэлж чадах холбогдох эрдэмтэн, байгууллагын удирдах ажилтны 2-оос доошгүй хүн, албан байгууллагын тодорхойлолт (загварын дагуу)
 • Судалгааны ажил “Research Proposal” (бүтцийн дагуу)
 • Бүтээлийн жагсаалт
 • Зураг 2 ширхэг(3х4)
 • Байгууллага сургалтын төлбөрийг төлөх бол баталгаа бичиг
 • Бүртгэлийн хураамж зэрэг болно.(40000 төгрөг)

Гадаадын иргэн дээрх жагсаалтаас гадна дараах материалыг нэмэлтээр бүрдүүлнэ.
 • Эрүүл мэндийн тодорхойлолт
 • Гадаад паспорт ба гадаад паспортын хуулбар


 
СЭЗИС-ийн Докторын хөтөлбөр

13381 Монгол улс,
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5
СЭЗДС-ийн C байр 801 тоот

Утас: 70008085
И-мэйл: rdp@ife.edu.mn