Докторын хөтөлбөрийн элсэлт

СЭЗИС-ийн Докторын хөтөлбөрийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл
Бүртгэл: 2021/10/08 хүртэл
Бүрдүүлэх баримт бичиг
Докторантурт элсэх хүмүүс дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
  • Иргэний үнэмлэх (хуулбар)
  • Бакалаврын болон магистрын дипломын баталгаажуулсан хуулбар
  • Элсэлчийн товч танилцуулга (загварын дагуу)
  • Мэргэжлийн болон хувийн чадварыг үнэлж чадах холбогдох эрдэмтэн, байгууллагын удирдах ажилтны 2-оос доошгүй хүн, албан байгууллагын тодорхойлолт (загварын дагуу)
  • Судалгааны ажил “Research Proposal” (бүтцийн дагуу)
  • Зураг 2 ширхэг(3х4)
  • Бүртгэлийн хураамж зэрэг болно.(40000 төгрөг)

Гадаадын иргэн дээрх жагсаалтаас гадна дараах материалыг нэмэлтээр бүрдүүлнэ.
  • Эрүүл мэндийн тодорхойлолт
  • Гадаад паспорт ба гадаад паспортын хуулбар


 
СЭЗИС-ийн Докторын хөтөлбөр

13381 Монгол улс,
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5
СЭЗИС-ийн C байр 1108 тоот

Утас: 70008085+(1050)
И-мэйл: rdp@ufe.edu.mn